mask

Wilt u als organisatie een vooruitstrevend personeelsbeleid? Doe dan mee!

Neem deel! Download factsheet

Loopbaanfasen

Donald Super (1980) vond dat loopbaanontwikkeling plaats vindt gedurende iemands hele levensloop en dat er vijf levensfasen te onderscheiden zijn waarvan fasen 2-4 expliciet gericht zijn op iemands loopbaan:

  1. Growth (4 tot 13 jaar); in deze eerste fase is men bezig met de voorbereidingen op de loopbaan en voornamelijk gericht op ontwikkeling en scholing.
  2. Exploration (14-24); in deze tweede fase begint men over het algemeen aan het werkzame leven en verkent men     verschillende banen.
  3. Establishment (25-44); in deze fase begint men zich in een bepaald beroep en/of baan te profileren.
  4. Maintenance (45-65); men is nu ervaren en gericht op onderhoud en behoud.
  5. Disengagement (65 en ouder); dit is de fase waarin men afscheid neemt van het werkzame leven.

Echter, Super gaf ook aan dat niet iedereen deze precieze volgorde aanhoudt. Sommige mensen slaan fasen over, houden een alternatieve volgorde aan, of gaan terug naar eerdere fasen. Ook zijn de opgegeven leeftijden slechts indicaties waarop een fase begint of eindigt.

 

Stand van zaken

Na onderzoek bij verschillende organisaties betreffende loopbaanflexibiliteit, merkten we dat dit onderwerp nog 'een stap te ver' is. Daarom laten we dit onderwerp voor nu even rusten en staat deze informatieve website 'on hold'.

Blog

'Goodbye yellow brick road'

Josje Dikkers

De Zoza's zijn vrouwelijke bankiers en advocaten werkzaam aan de Zuidas in Amsterdam. Ze schrijven in hun boek vol verwondering over de masculiene, competitieve 'up-or-out' cultuur en het 'old boys network' aan de Zuidas. Iedereen die hier werkt, volgt hetzelfde gebaande pad, de 'yellow brick road' naar een topcarrière, mooie auto en dito huis.

Lees verder > Eerdere blogposts lezen

Laatste tweet