Home / Blog

Wilt u als organisatie een vooruitstrevend personeelsbeleid? Doe dan mee!

Neem deel! Download factsheet

Stoppen of doorgaan van oudere werknemers? Kennisuitwisseling als inspiratiebron?

Dr. Annet de Lange

Het thema doorwerken of stoppen na het pensioen, is erg actueel gezien de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd van 65 naar 66. Onze maatschappij heeft te maken met een transitie van een ‘pro-stoppen’ naar een ‘pro-werken’ cultuur. Daarbij zien werkgevers steeds meer de noodzaak in om hun oudere personeel te behouden of te stimuleren door te werken na het pensioen.

Deze urgentie gaat echter nog zelden gepaard met gerichte actie of verandering in gevoerd personeelsbeleid. Uit de literatuur wordt namelijk snel duidelijk dat er weinig tot geen ‘evidence-based’ interventies zijn. Er zijn wel prachtige parels van bedrijven (zoals Achmea met het interne mobiliteitsbureau Zilverpool), maar systematisch onderzoek naar kosten-effectiviteit (in termen van verminderde uitval, verhoogde productiviteit of welzijn etc.) van de geïntroduceerde initiatieven of interventies ontbreekt veelal.

Een verklaring hiervoor kan zijn dat belangrijke partijen nog te weinig met elkaar samenwerken en kennisuitwisseling te weinig plaatsvindt. Wat werkt in bedrijf X kan erg interessant zijn voor bedrijf Y, maar kan een onderzoeker ook aanzetten tot het onderzoeken van nieuwe onderzoeksvragen. Juist de uitwisseling van kennis tussen verschillende partijen is belangrijk.

Op 10 april 2012 start in Nijmegen daarom een nieuw NSVP kennisnetwerk duurzame inzetbaarheid oudere werknemers. In dit kennisnetwerk zullen belangrijke vertegenwoordigers uit de overheid, bedrijfsleven, zorg, vakbonden, werkgevers- en werknemersorganisaties en uit onderzoek met elkaar samenkomen om te praten over het thema duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers. Een van de belangrijke missies van dit kennisnetwerk is het opstellen van een gezamenlijke onderzoeksagenda en het ontwikkelen van nieuwe evidence-based interventies om langer doorwerken te faciliteren. Zie de volgende site voor meer relevante informatie: http://www.nsvp.nl/projecten/leernetwerk-duurzame-inzetbaarheid-van-oudere-werknemers-op-het-werk

Dr. Annet de Lange, Universitair Hoofddocent Psychologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen