Home / Blog

Wilt u als organisatie een vooruitstrevend personeelsbeleid? Doe dan mee!

Neem deel! Download factsheet

Durf de gebaande paden te verlaten!

Martijn de Wildt

Verwondering is vaak een goede basis voor verandering. Ik verwonder me over de pensioendiscussies. Het lijkt wel of we geen echte keuzes kunnen maken. De levensverwachting stijgt hard, die van mijn jonge kinderen ligt al op 95 jaar. Met dat gegeven in het achterhoofd, kunnen we niet anders dan nadenken over een andere invulling van opleiding, werk en vrije tijd. Waarom kan bijvoorbeeld iemand van 45 niet drie jaar pensioengeld gebruiken voor een opleiding, zorgtaken of een wereldreis om daarna drie jaar langer door te werken?

Natuurlijk, iedereen roept dat het niet kan, dat er onoplosbare problemen ontstaan als mensen dat gaan doen. Ik geloof echter dat het wel kan, dat het moét zelfs. We hebben als samenleving ooit de volgorde ‘school – werken – pensioen’ bedacht, dus we kunnen dat als samenleving nu anders gaan organiseren.

Als we de gebaande paden verlaten, komt ook de discussie over langer doorwerken en zware beroepen in een totaal ander licht te staan. Het belangrijkste punt om bovenstaande omslag te bereiken, is een cultuurverandering. Natuurlijk vraagt het ook om een omslag in de financiering en arbeidsvoorwaarden, hoewel er nu al enkele cao’s zijn waar medewerkers tijd kunnen ‘sparen’ voor persoonlijke ontwikkeling.

Als we eenmaal gewend zijn aan deze veranderde carrièrepaden, is de discussie over langer doorwerken en zware beroepen overbodig geworden. Dan werkt er niemand meer ‘naar het pensioen’ toe, maar is werk, vrije tijd en scholing een levenslang samenspel.

Het is tijd voor een nieuw denkkader met een ander stelsel en een andere structuur. Loopbaanflexibiliteit is wat mij betreft het antwoord: flexibele loopbaanpaden c.q. carrièrepatronen. Dát is de oplossing voor de toekomst!

Mijn verwondering over de vastgeroeste huidige denkwijze over opleiding, werk en pensioen leidde tot dit nieuwe initiatief van Qidos: www.loopbaanflexibiliteit.nl. Ik hoop dat u mijn mening deelt en dat we samen verder kunnen werken aan een cultuuromslag waar opleiding, werk en ‘vrije tijd’/ pensioen veel flexibeler worden.